Fuktskador är varje husägares värsta mardröm. Fuktskador kan nämligen leda till obehagliga och kostsamma problem. Du kan dock undvika en hel del med förebyggande åtgärder vilket gör att du inte behöver oroa dig för till exempel mögel. Skaffa dig en vana att regelbundet se över husets viktigaste områden och ta del av dessa 4 tips för att undvika fuktskador.

1. Inspektera taket
Det viktigaste området att hålla koll på när det gäller fuktskador är taket. Det är också ett område som kan bli mycket kostsamt att renovera om du missar en läcka under längre tid. Kolla först och främst att taket är helt så att inte regnet kan läcka in i huset. Hur är takets skick inför höst och vinter? Gå igenom stuprännor och hängrännor så att det inte är stopp någonstans vilket hindrar regnvattnet från att ledas bort som det ska. Se också över känsliga områden runt takfönster och kupor – bestiktning av vattenskada.

2. Kolla fasaden
Husets fasad är barriären som ska stå emot väder och vind. Särskilt fasader av trä är känsliga för just väder och vind. Leta efter hål, sprickor och torra områden som kanske behöver oljas in eller bytas ut. Se till att det inte växer något för nära fasaden för att ytterligare minska risken för fuktskador. Se över fasaden helst en gång om året och gärna också fönsterblecken så att lutningen leder vattnet bort från väggen istället för in i den.

3. Ha uppsikt i badrummet
Det är vanligast att problem med fuktskador uppstår just i badrummet. En hel del av dessa skador skulle kunna undvikas genom att regelbundet se över riskzonerna som till exempel sprickor i fogar, läckande rör, trasiga skarvar och fulla golvbrunnar. Ser du att skarvar eller fogar behöver åtgärdas ska du rätta till problemet omedelbart så att inget vatten kan leta sig in och ställa till med problem. Det är också vanligt att rören till toaletten läcker av olika anledningar. Se därför till låta en rörmokare installera och byta toaletter istället för att göra det själv. Du tror säkert att du sparar pengar men det kan stå dig dyrt och resultera i en fuktskada om du inte installerar toaletten rätt. Glöm heller inte att rensa golvbrunnen.

4. Kolla kökets alla ledningar
Även i köket kan en hel del problem med fuktskador uppstå till följd av läckande rör, ledningar och slangar. Håll extra koll kring diskmaskin, kyl och frys samt under diskbänken. Du kan undvika problem i köket med till exempel läckageskydd under kyl och diskmaskin. Du kan också använda smarta funktioner i ditt hemlarm som talar om för dig om du har en fuktskada genom att hålla koll på vattenläckage och fuktnivåer.