De flesta har någon gång hört talas om begreppet bodelning. Men betyder det för den  sakens skull att man vet vad det är för något?  

Dela på boendet? 

Går det egentligen att förklara vad en bodelning betyder på ett enkelt sätt? Den allra enklaste förklaringen kan man hitta redan i namnet. Bo-delning. Det vill säga att boendet delas upp. Men frågan i det här fallet är när boendet ska splittras upp och delas upp? 

 

I de allra flesta fallen rör det sig om skilsmässor eller andra former av separationer. När två människor som har levt med varandra, oftast i en relation eller ett äktenskap och sedan väljer att skilja sig, innebär det ett antal konsekvenser för de personerna. 

Att bara säga “tack och adjö” brukar av flera anledningar inte vara ett alternativ. Bland annat beror det på att det kan finnas både sentimentalt värde och ett ekonomiskt värde på de prylar som finns i hemmet. Först och främst allt från gamla saker från föräldrar och släktingar, sedan TV, soffgrupper, vitvaror och en hel del annat. Prissummorna kan då hamna på tiotusentals kronor – eller mer – vilket gör att en bodelning kommer vara nödvändig. 

Bodelning kontrakt

Dessutom ska själva huset i sig delas upp. Framtiden för den bostad man tidigare har levt i – kanske med barn eller annan familj – måste också delas på något sätt. Ett hus är däremot inte lika enkelt att dela som de saker som finns inne i huset. Det kommer inte gå att kort och gott dela huset på mitten och sen vara nöjda. Nej, här finns istället en lösning av att ena parten till exempel köper ut den andra, och därmed bor kvar där själv. En annan lösning kan vara att den ena personen får huset, och den andra får sakerna i huset, annat värde som en bil, och en eventuell summa däremellan.  

Andra anledningar till bodelning 

De flesta gångerna en bodelning sker är vid en separation, något som är fastslaget. Men finns det andra anledningar till att göra en bodelning? Det kan det finnas. En av dessa är ifall en av personerna i relationen ska starta upp ett företag till exempel. Det här är något som i ett antal fall kan innebära en ekonomisk risk för både personerna i förhållandet och hushållet i sig. 

 I vissa fall kan olyckan vara framme, vilket innebär att företaget går i konkurs eller stöter på andra problem. För att undvika att båda personerna hamnar i knipa har en bodelning redan gjorts innan företaget har satts igång eller registrerats.