Därför väljer många att istället anlita en expert

Många hyresvärdar eller mäklare kräver att man städar bostaden väldigt noggrant och grundligt innan man flyttar ut, vilket kan vara både krångligt och tidskrävande. En del städfirmor kan till och med hjälp till med själva flytten, det vill säga med att bära och transportera ens ägodelar. För att boka hjälp av en städfirma kan man oftast kontakta dem via deras internetsida eller via en app, samma för bäst flyttstädning. Annars går det oftast att ringa och boka en tid. 

RUT-avdrag 

När man anlitar en städfirma kan man göra ett slags skatteavdrag på kostnaden för städningen som kallas för RUT-avdrag. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Man får göra avdrag för upp till 50% av kostnaden, men endast upp till en vissa summa per person och år. Denna summa är för närvarande 75000 kronor. Det är dock bara kostnaden för själva arbetet man får göra avdrag för, och inte andra kostnader såsom resekostnader eller kostnader för material. Detta avdrag har funnits i Sverige sedan år 2003. Oftast är det företaget (städfirman) du anlitar som sköter avdraget. Det finns med andra ord inkluderat på fakturan som du får av dem för arbetet, så du slipper göra något själv för att få RUT-avdrag. RUT-avdrag innebär kort sammanfattat att kostnaden du betalar för att anlita en städfirma blir lite lägre än vad den annars hade blivit. 

Så får du råd att renovera köket 

Att renovera om i köket är något som många drömmer om. Men eftersom en renovering kan vara väldigt kostsam kan drömmen kännas långt borta. Även fast du just nu kanske inte har ekonomin för att renovera om i köket så som du vill ha det kan du redan nu skapa förutsättningar för att du i framtiden ska kunna ge ditt kök den förvandling som krävs med en köksrenovering i Stockholm för att du ska trivas bättre i det. I denna artikel kommer du därför att få några tips på hur du kan gå tillväga för att få ihop de pengar som krävs för en framtida köksrenovering. 

Gör upp en budget 

Till att börja med är det alltid bra att planera din ekonomi och göra upp en budget så att du har möjlighet att spara ihop den summan pengar som behövs för att du ska kunna utföra en köksrenovering. Börja med att kolla upp vad allt kommer att kosta på ett ungefär. Det gäller allt från vitvaror, nya luckor och inredning till vad det kostar att lägga nytt golv eller fixa nya väggar i köket. Om du dessutom behöver hjälp med att renovera kan det vara bra att kolla upp vad det kostar när du behöver anlita en firma som hjälper dig med den delen av renoveringen du tänkt dig. När du vet på ett ungefär hur mycket det kommer att kosta är det enklare för dig att göra upp en budget. När du gör en budget går du igenom din ekonomi och ser över dina utgifter och bestämmer hur mycket du får lägga undan varje månad inom olika kategorier i hembudgeten. De pengar du får över varje månad kan du lägga undan till din köksrenovering. Du kan öppna ett eget sparkonto där du för över pengar till renoveringen. 

Tjäna extra pengar 

Men för att du ska kunna spara pengar behöver du ha pengar du kan spara undan. Du är långt ifrån den enda som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Om du kan känna igen dig i det kan denna del vara aktuell för dig. I följande text får du några exempel på hur du kan tjäna en extra slant som du kan spara undan till din köksrenovering. 

Sälj 

Rensa och gå igenom dina ägodelar och sälj det som har ett värde för att på så sätt få in en slant du kan spara till renoveringen. Du kan använda dig av köp och säljsidor på internet eller på sociala medier. Du kan också hyra ett bord på en loppmarknad och sälja dina prylar där. 

Panta 

Även fast det inte handlar om några stora summor pengar kan du panta dina flaskor och burkar  och få in åtminstone en liten summa pengar. 

Tjänster 

Slutligen kan du sälja tjänster som du utför i utbyte mot en summa pengar. Du kan till exempel tapetsera, måla om, vara hundvakt eller barnvakt. 

Entreprenör för badrumsrenovering 

Ditt val av entreprenör är oerhört viktigt när du ska genomföra en badrumsrenovering. Genom att välja en duktig entreprenör kan du säkerställa att renoveringen genomförs på ett fackmannamässigt sätt och att arbetet blir klart inom avsedd tidsram. 

Att välja entreprenör till badrumsrenoveringen 

För att hitta en bra entreprenör för din badrumsrenovering bör du ta in anbud från några olika företag. Priset är självklart en viktig faktor att beakta när du väljer entreprenör, men inte enda jämförelsekriteriet du bör titta på. När du jämför anbud bör du tänka på att anbuden kan omfatta olika punkter. En billigare offert kanske inte innefattar alla kostnader medan en dyrare offert är väldigt omfattande. Därmed är totalkostnaden inte alltid speciellt sägande vilken entreprenör som är mest prisvärd. Du behöver ta hänsyn till vad anbuden innefattar och vad som skiljer dem åt. Håll ögonen öppna för väldigt låga anbud, då det kan innebära att entreprenören inte är certifierad, saknar försäkring eller potentiellt inte är ett riktigt företag. Om du väljer att anlita en billig entreprenör till priset av dålig kvalité är det en riktigt kass affär du snabbt kommer ångra. Priserna mellan kvalificerade hantverkare tenderar att inte skilja sig åt allt för mycket. Trots det kan du dra nytta av att jämföra ett gäng anbud för att se om du upptäcker några skillnader som kan påverka ditt val av entreprenör. Förövrigt bör du ta hänsyn till genomförandeförmåga och kapacitet i ditt val av entreprenör. Kolla upp när dina kandidater kan starta och slutföra din badrumsrenovering innan du väljer en entreprenör att anlita.Badkar - Renovera badrum

Ställ krav på din entreprenör 

Vissa grundläggande krav behöver du ställa på entreprenören du anlitar för att säkerställa att få en kvalitativ renovering och ett fackmannamässigt resultat. Du bör kräva att företaget du anlitar har bra soliditet. Med det menas att de har god, välskött och stabil ekonomi. Kontrollera företagets ekonomi innan du ingår i avtal med dem. Om du missar det finns det en risk att företaget går i konkurs medan de utför din badrumsrenovering vilket kan orsaka stora bekymmer. Som en extra trygghet kan du anlita en entreprenör som har relevanta auktorisationer för jobbet som ska utföras. Det ses som en slags kvalitetsstämpel och kan ge dig en viss trygghet när du lämnar över renoveringsprojektet i företagets händer. 

Skriv ett kontrakt med din entreprenör 

När du valt vilken entreprenör du vill anlita för din badrumsrenovering behöver du skriva ett juridiskt bindande kontrakt. Kontraktet ska vara tydligt och detaljerat för att undvika missförstånd och konflikter vid oförutsedda händelser. Förutom själva kontraktet bör du lägga upp en tidsplan tillsammans med din entreprenör. Tidsplanen ska bestå av viktiga milstolpar under renoveringen. Tidsplanen kan sedan användas som en slags checklista under renoveringen för att säkerställa att alla moment genomförs enligt tidsplanen. På så sätt missas inga viktiga moment och det blir lättare för entreprenören att hålla sig till tidsplanen. 

Vilka kundgrupper har en städfirma

En målare kan ha arbetsdagar som ser mer olika ut än man först kan tro. Grunden är alltid att måla och tapetsera men var och hur man gör det varierar givetvis med vilka kunder man har. Här är några vanliga kundgrupper för en målerifirma och de jobb man kan få utföra.

ROT-Jobb

Det kallas ofta för ROT-jobb när man hjälper privatpersoner med nya tapeter och att måla om i deras hus och lägenheter. Om huset funnit i mer än fem år får ägaren göra skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden för bland annat att anlita en målare.

Företagskunder

Företag finns i många former och deras behov av måleri är givetvis olika. Främst är det fastighetsbolag som behöver hjälp med underhåll. En målare kan ofta teckna ett ramavtal med ett fastighetsbolag som innebär att man antingen får ta alla deras jobb eller att man får lämna offert på alla jobb. Fastighetsbolagen har typiskt sett tre olika sorters bestånd som behöver målas och tapetseras.

  • Hyreshus
  • Kontor, butiker och köpcentrum
  • Industri och lager

Hyreshus

Ett ramavtal kan innebära att man erbjuder alla hyresgäster att byta tapeter en gång var tionde år. Har fastighetsägaren ett bestånd på 500 lägenheter som skall städas av https://www.alberts-service.se/stockholm/är det alltså i snitt 50 lägenheter per år som kan behöva tapetseras om. 50 lägenheter bör göra att minst en målare, kanske två har fullt upp att göra.

Kontor, butiker och köpcentrum

Kommersiella lokaler har ett annat behov än bostäder eftersom de används på andra sätt. Här kan avtalen se olika ut och det troligaste är att man målar och när hyresgäster byts ut. Det är inte lika vanligt med tapetsering och ofta kan butiker själva ta in en målare om de vill ha något väldigt unikt i sin miljö.

Industri och lager

De fastigheter som kräver minst underhåll från målare är industrifastigheter och lagerlokaler. Här kan det vara så att fastighetsägaren aldrig målar om utan överlåter det helt till hyresgästen. Det kan se olika ut från avtal till avtal men sammantaget är det inte en kundgrupp som är attraktiv för en målerifirma.

Offentliga upphandlingar

Offentliga miljöer som sjukhus, skolor och simhallar behöver också löpande skötsel och underhåll. Här kan man behöva måla om med jämna mellanrum för att säkerställa att lokalerna hålls i gott skick. För den målare som vill göra offentliga affärer behöver man lämna anbud på offentliga upphandlingar. I anbudet får man veta vilken typ av jobb det rör sig om, hur ofta och vilka volymer av jobb det kan röra sig om.

Gåvobrev

Vad ett gåvobrev ska innehålla 

Skulle gåvobrevet röra sig om mark eller fastighet måste en tredje part vara vittne. Det finns många mallar på nätet som hjälper dig med att upprätta ett korrekt gåvobrev. Men för att gåvobrevet ska vara juridiskt bindande ska det minst innehålla: 

  • Givare 
  • Mottagare 
  • Noggrann beskrivning av egendom 
  • Överlåtelseförklaring 
  • Eventuella villkor för överlåtelse 
  • Underskrift för bägge parter 
  • Ort och datum 

Gåvobrev och varför du bör skriva ett 

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som uppvisar att en gåva har getts. Ett gåvobrev är krav vid överlåtande av en fastighet, men kan även upprättas om man ska ge bort en större summa pengar, aktier eller andra värdepapper. Gåvobrev kallas, med annat ord, för en gåvohandling. Ett gåvobrev talar om att en gåva har överlämnats. 

Varför skriver man gåvobrev? 

Om man ska ge bort en gåva av ett större värde bör man alltid upprätta ett gåvobrev. Genom ett juridiskt dokument som talar om att gåvan har bytt ägare minskar risken för eventuella tvister för gåvomottagaren längre fram. 

Du kan välja att lägga in krav för att motta gåvan när du skriver ett gåvobrev, exempelvis att gåvan endast tillhör gåvomottagaren och inte är en del av eventuell bodelning vid en skilsmässa eller separation. 

Om du ger bort en fastighet eller mark måste ett gåvobrev upprättas för att transaktionen ska vara juridiskt giltig. Gåvobrevet måste då vara enligt formkrav för att gåvan ska vara giltig juridiskt. 

Gåvobrev vid lös egendom 

Gåvobrev brukar inte upprättas för lös egendom, men är egendomen av ett större värde kan det vara bra att göra det ändå. Det behövs inte då man juridiskt anser att egendomen har bytt ägare så fort den fysiska transaktionen genomförts. Det är således endast vid fast egendom som man måste upprätta ett gåvobrev. 

Om gåvan är av ett större värde är det alltid en bra idé att skapa ett gåvobrev för att minska risken för framtida tvister för gåvomottagaren. Genom gåvobrevet kan man påvisa att gåvan är giltig.  

Särskilda villkor 

Som givare kan du välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Det vanligaste villkoret är att gåvan endast är gåvomottagarens enskilda egendom. Detta skyddar gåvomottagaren mot att behöva dela eller sälja en fastighet vid en eventuell framtida bodelning. Är gåvan skriftligen endast din omfattas inte egendomen i bodelningen. 

En annan vanlig klausul är att gåvan inte räknas som ett tidigt arv. Tack vare denna klausul är gåvomottagaren lika berättigad att dela på allt som lämnas kvar i arvgods som övriga arvtagare, då egendomen inte får ses som ett tidigt arv. 

 

Vad menas med bodelning? 

De flesta har någon gång hört talas om begreppet bodelning. Men betyder det för den  sakens skull att man vet vad det är för något?  

Dela på boendet? 

Går det egentligen att förklara vad en bodelning betyder på ett enkelt sätt? Den allra enklaste förklaringen kan man hitta redan i namnet. Bo-delning. Det vill säga att boendet delas upp. Men frågan i det här fallet är när boendet ska splittras upp och delas upp? 

 

I de allra flesta fallen rör det sig om skilsmässor eller andra former av separationer. När två människor som har levt med varandra, oftast i en relation eller ett äktenskap och sedan väljer att skilja sig, innebär det ett antal konsekvenser för de personerna. 

Att bara säga “tack och adjö” brukar av flera anledningar inte vara ett alternativ. Bland annat beror det på att det kan finnas både sentimentalt värde och ett ekonomiskt värde på de prylar som finns i hemmet. Först och främst allt från gamla saker från föräldrar och släktingar, sedan TV, soffgrupper, vitvaror och en hel del annat. Prissummorna kan då hamna på tiotusentals kronor – eller mer – vilket gör att en bodelning kommer vara nödvändig. 

Bodelning kontrakt

Dessutom ska själva huset i sig delas upp. Framtiden för den bostad man tidigare har levt i – kanske med barn eller annan familj – måste också delas på något sätt. Ett hus är däremot inte lika enkelt att dela som de saker som finns inne i huset. Det kommer inte gå att kort och gott dela huset på mitten och sen vara nöjda. Nej, här finns istället en lösning av att ena parten till exempel köper ut den andra, och därmed bor kvar där själv. En annan lösning kan vara att den ena personen får huset, och den andra får sakerna i huset, annat värde som en bil, och en eventuell summa däremellan.  

Andra anledningar till bodelning 

De flesta gångerna en bodelning sker är vid en separation, något som är fastslaget. Men finns det andra anledningar till att göra en bodelning? Det kan det finnas. En av dessa är ifall en av personerna i relationen ska starta upp ett företag till exempel. Det här är något som i ett antal fall kan innebära en ekonomisk risk för både personerna i förhållandet och hushållet i sig. 

 I vissa fall kan olyckan vara framme, vilket innebär att företaget går i konkurs eller stöter på andra problem. För att undvika att båda personerna hamnar i knipa har en bodelning redan gjorts innan företaget har satts igång eller registrerats.