Vilka kundgrupper har en städfirma

En målare kan ha arbetsdagar som ser mer olika ut än man först kan tro. Grunden är alltid att måla och tapetsera men var och hur man gör det varierar givetvis med vilka kunder man har. Här är några vanliga kundgrupper för en målerifirma och de jobb man kan få utföra.

ROT-Jobb

Det kallas ofta för ROT-jobb när man hjälper privatpersoner med nya tapeter och att måla om i deras hus och lägenheter. Om huset funnit i mer än fem år får ägaren göra skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden för bland annat att anlita en målare.

Företagskunder

Företag finns i många former och deras behov av måleri är givetvis olika. Främst är det fastighetsbolag som behöver hjälp med underhåll. En målare kan ofta teckna ett ramavtal med ett fastighetsbolag som innebär att man antingen får ta alla deras jobb eller att man får lämna offert på alla jobb. Fastighetsbolagen har typiskt sett tre olika sorters bestånd som behöver målas och tapetseras.

  • Hyreshus
  • Kontor, butiker och köpcentrum
  • Industri och lager

Hyreshus

Ett ramavtal kan innebära att man erbjuder alla hyresgäster att byta tapeter en gång var tionde år. Har fastighetsägaren ett bestånd på 500 lägenheter som skall städas av https://www.alberts-service.se/stockholm/är det alltså i snitt 50 lägenheter per år som kan behöva tapetseras om. 50 lägenheter bör göra att minst en målare, kanske två har fullt upp att göra.

Kontor, butiker och köpcentrum

Kommersiella lokaler har ett annat behov än bostäder eftersom de används på andra sätt. Här kan avtalen se olika ut och det troligaste är att man målar och när hyresgäster byts ut. Det är inte lika vanligt med tapetsering och ofta kan butiker själva ta in en målare om de vill ha något väldigt unikt i sin miljö.

Industri och lager

De fastigheter som kräver minst underhåll från målare är industrifastigheter och lagerlokaler. Här kan det vara så att fastighetsägaren aldrig målar om utan överlåter det helt till hyresgästen. Det kan se olika ut från avtal till avtal men sammantaget är det inte en kundgrupp som är attraktiv för en målerifirma.

Offentliga upphandlingar

Offentliga miljöer som sjukhus, skolor och simhallar behöver också löpande skötsel och underhåll. Här kan man behöva måla om med jämna mellanrum för att säkerställa att lokalerna hålls i gott skick. För den målare som vill göra offentliga affärer behöver man lämna anbud på offentliga upphandlingar. I anbudet får man veta vilken typ av jobb det rör sig om, hur ofta och vilka volymer av jobb det kan röra sig om.

Gåvobrev

Vad ett gåvobrev ska innehålla 

Skulle gåvobrevet röra sig om mark eller fastighet måste en tredje part vara vittne. Det finns många mallar på nätet som hjälper dig med att upprätta ett korrekt gåvobrev. Men för att gåvobrevet ska vara juridiskt bindande ska det minst innehålla: 

  • Givare 
  • Mottagare 
  • Noggrann beskrivning av egendom 
  • Överlåtelseförklaring 
  • Eventuella villkor för överlåtelse 
  • Underskrift för bägge parter 
  • Ort och datum 

Gåvobrev och varför du bör skriva ett 

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som uppvisar att en gåva har getts. Ett gåvobrev är krav vid överlåtande av en fastighet, men kan även upprättas om man ska ge bort en större summa pengar, aktier eller andra värdepapper. Gåvobrev kallas, med annat ord, för en gåvohandling. Ett gåvobrev talar om att en gåva har överlämnats. 

Varför skriver man gåvobrev? 

Om man ska ge bort en gåva av ett större värde bör man alltid upprätta ett gåvobrev. Genom ett juridiskt dokument som talar om att gåvan har bytt ägare minskar risken för eventuella tvister för gåvomottagaren längre fram. 

Du kan välja att lägga in krav för att motta gåvan när du skriver ett gåvobrev, exempelvis att gåvan endast tillhör gåvomottagaren och inte är en del av eventuell bodelning vid en skilsmässa eller separation. 

Om du ger bort en fastighet eller mark måste ett gåvobrev upprättas för att transaktionen ska vara juridiskt giltig. Gåvobrevet måste då vara enligt formkrav för att gåvan ska vara giltig juridiskt. 

Gåvobrev vid lös egendom 

Gåvobrev brukar inte upprättas för lös egendom, men är egendomen av ett större värde kan det vara bra att göra det ändå. Det behövs inte då man juridiskt anser att egendomen har bytt ägare så fort den fysiska transaktionen genomförts. Det är således endast vid fast egendom som man måste upprätta ett gåvobrev. 

Om gåvan är av ett större värde är det alltid en bra idé att skapa ett gåvobrev för att minska risken för framtida tvister för gåvomottagaren. Genom gåvobrevet kan man påvisa att gåvan är giltig.  

Särskilda villkor 

Som givare kan du välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Det vanligaste villkoret är att gåvan endast är gåvomottagarens enskilda egendom. Detta skyddar gåvomottagaren mot att behöva dela eller sälja en fastighet vid en eventuell framtida bodelning. Är gåvan skriftligen endast din omfattas inte egendomen i bodelningen. 

En annan vanlig klausul är att gåvan inte räknas som ett tidigt arv. Tack vare denna klausul är gåvomottagaren lika berättigad att dela på allt som lämnas kvar i arvgods som övriga arvtagare, då egendomen inte får ses som ett tidigt arv. 

 

Vad menas med bodelning? 

De flesta har någon gång hört talas om begreppet bodelning. Men betyder det för den  sakens skull att man vet vad det är för något?  

Dela på boendet? 

Går det egentligen att förklara vad en bodelning betyder på ett enkelt sätt? Den allra enklaste förklaringen kan man hitta redan i namnet. Bo-delning. Det vill säga att boendet delas upp. Men frågan i det här fallet är när boendet ska splittras upp och delas upp? 

 

I de allra flesta fallen rör det sig om skilsmässor eller andra former av separationer. När två människor som har levt med varandra, oftast i en relation eller ett äktenskap och sedan väljer att skilja sig, innebär det ett antal konsekvenser för de personerna. 

Att bara säga “tack och adjö” brukar av flera anledningar inte vara ett alternativ. Bland annat beror det på att det kan finnas både sentimentalt värde och ett ekonomiskt värde på de prylar som finns i hemmet. Först och främst allt från gamla saker från föräldrar och släktingar, sedan TV, soffgrupper, vitvaror och en hel del annat. Prissummorna kan då hamna på tiotusentals kronor – eller mer – vilket gör att en bodelning kommer vara nödvändig. 

Bodelning kontrakt

Dessutom ska själva huset i sig delas upp. Framtiden för den bostad man tidigare har levt i – kanske med barn eller annan familj – måste också delas på något sätt. Ett hus är däremot inte lika enkelt att dela som de saker som finns inne i huset. Det kommer inte gå att kort och gott dela huset på mitten och sen vara nöjda. Nej, här finns istället en lösning av att ena parten till exempel köper ut den andra, och därmed bor kvar där själv. En annan lösning kan vara att den ena personen får huset, och den andra får sakerna i huset, annat värde som en bil, och en eventuell summa däremellan.  

Andra anledningar till bodelning 

De flesta gångerna en bodelning sker är vid en separation, något som är fastslaget. Men finns det andra anledningar till att göra en bodelning? Det kan det finnas. En av dessa är ifall en av personerna i relationen ska starta upp ett företag till exempel. Det här är något som i ett antal fall kan innebära en ekonomisk risk för både personerna i förhållandet och hushållet i sig. 

 I vissa fall kan olyckan vara framme, vilket innebär att företaget går i konkurs eller stöter på andra problem. För att undvika att båda personerna hamnar i knipa har en bodelning redan gjorts innan företaget har satts igång eller registrerats.