Ditt val av entreprenör är oerhört viktigt när du ska genomföra en badrumsrenovering. Genom att välja en duktig entreprenör kan du säkerställa att renoveringen genomförs på ett fackmannamässigt sätt och att arbetet blir klart inom avsedd tidsram. 

Att välja entreprenör till badrumsrenoveringen 

För att hitta en bra entreprenör för din badrumsrenovering bör du ta in anbud från några olika företag genom att ta en offert på badrumrenovering göteborg. Priset är självklart en viktig faktor att beakta när du väljer entreprenör, men inte enda jämförelsekriteriet du bör titta på. När du jämför anbud bör du tänka på att anbuden kan omfatta olika punkter. En billigare offert kanske inte innefattar alla kostnader medan en dyrare offert är väldigt omfattande. Därmed är totalkostnaden inte alltid speciellt sägande vilken entreprenör som är mest prisvärd. Du behöver ta hänsyn till vad anbuden innefattar och vad som skiljer dem åt. Håll ögonen öppna för väldigt låga anbud, då det kan innebära att entreprenören inte är certifierad, saknar försäkring eller potentiellt inte är ett riktigt företag. Om du väljer att anlita en billig entreprenör till priset av dålig kvalité är det en riktigt kass affär du snabbt kommer ångra. Priserna mellan kvalificerade hantverkare tenderar att inte skilja sig åt allt för mycket. Trots det kan du dra nytta av att jämföra ett gäng anbud för att se om du upptäcker några skillnader som kan påverka ditt val av entreprenör. Förövrigt bör du ta hänsyn till genomförandeförmåga och kapacitet i ditt val av entreprenör. Kolla upp när dina kandidater kan starta och slutföra din badrumsrenovering innan du väljer en entreprenör att anlita.

Ställ krav på din entreprenör 

Vissa grundläggande krav behöver du ställa på entreprenören du anlitar för att säkerställa att få en kvalitativ renovering och ett fackmannamässigt resultat. Du bör kräva att företaget du anlitar har bra soliditet. Med det menas att de har god, välskött och stabil ekonomi. Kontrollera företagets ekonomi innan du ingår i avtal med dem. Om du missar det finns det en risk att företaget går i konkurs medan de utför din badrumsrenovering vilket kan orsaka stora bekymmer. Som en extra trygghet kan du anlita en entreprenör som har relevanta auktorisationer för jobbet som ska utföras. Det ses som en slags kvalitetsstämpel och kan ge dig en viss trygghet när du lämnar över renoveringsprojektet i företagets händer. 

Skriv ett kontrakt med din entreprenör 

När du valt vilken entreprenör du vill anlita för din badrumsrenovering behöver du skriva ett juridiskt bindande kontrakt. Kontraktet ska vara tydligt och detaljerat för att undvika missförstånd och konflikter vid oförutsedda händelser. Förutom själva kontraktet bör du lägga upp en tidsplan tillsammans med din entreprenör. Tidsplanen ska bestå av viktiga milstolpar under renoveringen. Tidsplanen kan sedan användas som en slags checklista under renoveringen för att säkerställa att alla moment genomförs enligt tidsplanen. På så sätt missas inga viktiga moment och det blir lättare för entreprenören att hålla sig till tidsplanen.