En målare kan ha arbetsdagar som ser mer olika ut än man först kan tro. Grunden är alltid att måla och tapetsera men var och hur man gör det varierar givetvis med vilka kunder man har. Här är några vanliga kundgrupper för en målerifirma och de jobb man kan få utföra.

ROT-Jobb

Det kallas ofta för ROT-jobb när man hjälper privatpersoner med nya tapeter och att måla om i deras hus och lägenheter. Om huset funnit i mer än fem år får ägaren göra skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden för bland annat att anlita en målare.

Företagskunder

Företag finns i många former och deras behov av måleri är givetvis olika. Främst är det fastighetsbolag som behöver hjälp med underhåll. En målare kan ofta teckna ett ramavtal med ett fastighetsbolag som innebär att man antingen får ta alla deras jobb eller att man får lämna offert på alla jobb. Fastighetsbolagen har typiskt sett tre olika sorters bestånd som behöver målas och tapetseras.

  • Hyreshus
  • Kontor, butiker och köpcentrum
  • Industri och lager

Hyreshus

Ett ramavtal kan innebära att man erbjuder alla hyresgäster att byta tapeter en gång var tionde år. Har fastighetsägaren ett bestånd på 500 lägenheter som skall städas av https://www.alberts-service.se/stockholm/är det alltså i snitt 50 lägenheter per år som kan behöva tapetseras om. 50 lägenheter bör göra att minst en målare, kanske två har fullt upp att göra.

Kontor, butiker och köpcentrum

Kommersiella lokaler har ett annat behov än bostäder eftersom de används på andra sätt. Här kan avtalen se olika ut och det troligaste är att man målar och när hyresgäster byts ut. Det är inte lika vanligt med tapetsering och ofta kan butiker själva ta in en målare om de vill ha något väldigt unikt i sin miljö.

Industri och lager

De fastigheter som kräver minst underhåll från målare är industrifastigheter och lagerlokaler. Här kan det vara så att fastighetsägaren aldrig målar om utan överlåter det helt till hyresgästen. Det kan se olika ut från avtal till avtal men sammantaget är det inte en kundgrupp som är attraktiv för en målerifirma.

Offentliga upphandlingar

Offentliga miljöer som sjukhus, skolor och simhallar behöver också löpande skötsel och underhåll. Här kan man behöva måla om med jämna mellanrum för att säkerställa att lokalerna hålls i gott skick. För den målare som vill göra offentliga affärer behöver man lämna anbud på offentliga upphandlingar. I anbudet får man veta vilken typ av jobb det rör sig om, hur ofta och vilka volymer av jobb det kan röra sig om.