4 tips för att undvika fuktskador

Fuktskador är varje husägares värsta mardröm. Fuktskador kan nämligen leda till obehagliga och kostsamma problem. Du kan dock undvika en hel del med förebyggande åtgärder vilket gör att du inte behöver oroa dig för till exempel mögel. Skaffa dig en vana att regelbundet se över husets viktigaste områden och ta del av dessa 4 tips för att undvika fuktskador.

1. Inspektera taket
Det viktigaste området att hålla koll på när det gäller fuktskador är taket. Det är också ett område som kan bli mycket kostsamt att renovera om du missar en läcka under längre tid. Kolla först och främst att taket är helt så att inte regnet kan läcka in i huset. Hur är takets skick inför höst och vinter? Gå igenom stuprännor och hängrännor så att det inte är stopp någonstans vilket hindrar regnvattnet från att ledas bort som det ska. Se också över känsliga områden runt takfönster och kupor – bestiktning av vattenskada. read more

Så får du råd att renovera köket 

Att renovera om i köket är något som många drömmer om. Men eftersom en renovering kan vara väldigt kostsam kan drömmen kännas långt borta. Även fast du just nu kanske inte har ekonomin för att renovera om i köket så som du vill ha det kan du redan nu skapa förutsättningar för att du i framtiden ska kunna ge ditt kök den förvandling som krävs med en köksrenovering i Stockholm för att du ska trivas bättre i det. I denna artikel kommer du därför att få några tips på hur du kan gå tillväga för att få ihop de pengar som krävs för en framtida plan att renovera kök i tullinge.  read more

Gåvobrev

Vad ett gåvobrev ska innehålla 

Skulle gåvobrevet röra sig om mark eller fastighet måste en tredje part vara vittne. Det finns många mallar på nätet som hjälper dig med att upprätta ett korrekt gåvobrev. Men för att gåvobrevet ska vara juridiskt bindande ska det minst innehålla: 

  • Givare 
  • Mottagare 
  • Noggrann beskrivning av egendom 
  • Överlåtelseförklaring 
  • Eventuella villkor för överlåtelse 
  • Underskrift för bägge parter 
  • Ort och datum 

Gåvobrev och varför du bör skriva ett 

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som uppvisar att en gåva har getts. Ett gåvobrev är krav vid överlåtande av en fastighet, men kan även upprättas om man ska ge bort en större summa pengar, aktier eller andra värdepapper. Gåvobrev kallas, med annat ord, för en gåvohandling. Ett gåvobrev talar om att en gåva har överlämnats. 

Varför skriver man gåvobrev? 

Om man ska ge bort en gåva av ett större värde bör man alltid upprätta ett gåvobrev. Genom ett juridiskt dokument som talar om att gåvan har bytt ägare minskar risken för eventuella tvister för gåvomottagaren längre fram.  read more

Vad menas med bodelning? 

De flesta har någon gång hört talas om begreppet bodelning. Men betyder det för den  sakens skull att man vet vad det är för något?  

Dela på boendet? 

Går det egentligen att förklara vad en bodelning betyder på ett enkelt sätt? Den allra enklaste förklaringen kan man hitta redan i namnet. Bo-delning. Det vill säga att boendet delas upp. Men frågan i det här fallet är när boendet ska splittras upp och delas upp? 

 

I de allra flesta fallen rör det sig om skilsmässor eller andra former av separationer. När två människor som har levt med varandra, oftast i en relation eller ett äktenskap och sedan väljer att skilja sig, innebär det ett antal konsekvenser för de personerna.  read more